Vanaf 1 september 2012 kan Jurgen Lemmens optreden als gerechtsdeskundige. Gezien de jarenlange ervaring in de IT-branche en het met succes afwerken van de post universitaire opleiding "Gerechtelijk expert" (zie lijst) ben ik er van overtuigd om u te helpen bij zowel gerechtelijke als niet-gerechtelijke expertises.


Wat zijn de taken van een gerechtsdeskundige?

De gerechtelijke expertise: De gerechtsdeskundige kan aangesteld worden door de rechtbank bij vonnis of beschikking. Hij zal enkel optreden binnen het kader van deze opdracht. Concreet betekent dit dat de gerechtsdeskundige zeer strikt en objectief enkel de taken zal uitvoeren dewelke beschreven staan in het vonnis. Onpartijdigheid en onafhankelijkheid zijn dan ook zeer belangrijk.

De niet-gerechtelijke expertise: De gerechtseskundige treedt in dit geval op zonder opdracht van de rechtbank. Het doel van deze opdracht kan zijn:

  • Adviseur van een opdrachtgever
  • Adviseur van beide partijen met als bijkomend doel om een niet bindend advies te formuleren
  • Bindende derdebeslisser met als doel om een bindend advies in een geschil te formuleren
  • Arbitrage waarbij de expert geraadpleegd wordt om een geschil op te lossen en een beslissing formuleert